< Terug naar vorige pagina

Project

Het ongehoorzame brein: de sociale neurowetenschap van het niet naleven van immorele bevelen

De geschiedenis van de mensheid wordt geteisterd door immorele daden van gehoorzaamheid die tot het verlies van vele levens, en zelfs van hele culturen of beschavingen hebben geleid. Jammer genoeg is er een gebrek aan onderzoek dat de neuro-cognitieve processen onderzoekt die kunnen voorkomen dat individuen immorele bevelen opvolgen. Met behulp van methoden uit verschillende disciplines onderzoek ik deze vraag hier voor het eerst met een ecologisch experiment waarin deelnemers de opdracht krijgen om een ander individu een pijnlijke schok toe te brengen in ruil voor een financiële beloning. Er zullen twee belangrijke neuro-cognitieve processen worden onderzocht: het gevoel van U+201CagencyU+201D dat men ervaart bij het uitvoeren van een vrijwillige actie, alsook de empathische respons op andermans pijn. De belangrijkste hypothese is dat individuen die, zelfs onder dwang, een groot gevoel van agency en empathie voor pijn behouden, meer geneigd zijn om immorele bevelen te weerstaan ondanks potentiële sociale kosten. Ik verwacht dus dat de toename van deze processen in proefpersonen zal correleren met hun graad van prosociale ongehoorzaamheid, namelijk de mate waarin men weigert om iemand pijn te doen in ruil voor geld. Ik zal ook onderzoeken hoe individuele en sociale verschillen bijdragen aan het gevoel van agency en empathie voor pijn, en bijgevolg ook aan iemands weerstand tegen immorele bevelen. Het project omvat een populatie gezonde volwassenen, een militaire populatie en een populatie waarvan de familiegeschiedenis is geworteld in zeer traumatische gebeurtenissen als gevolg van een genocide, en een populatie van "Righteous Among the Nations", die levens hebben gered van uitroeiing tijdens genocides. Met dit project wil ik een nieuw onderzoeksgebied aanboren dat diepgaande maatschappelijke implicaties zal hebben. Als praktische toepassing ben ik van plan om specifieke onderwijsprogramma's te ontwikkelen voor zowel militairen als burgers in kwetsbare samenlevingen, die illegitiem geweld op grond van gehoorzaamheid aan gezaghebbende figuren trachten te voorkomen.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:Neurowetenschappen
Disciplines:Gedragsneurowetenschappen, Menselijke experimentele psychologie niet elders geclassificeerd, Cognitieve neurowetenschappen