< Terug naar vorige pagina

Project

Het middeleeuwse hylemorfisme in zijn geheel beschouwd. Theorieën over het hylemorfisme en hun intellectuele context, 1250-1400

Hylemorfisme - de filosofische theorie die stelt dat ieder fysiek object is samengesteld uit 'kneedbare materie' ('hylè' in het Grieks) en 'knedende vorm' ('morphè') - heeft een geschiedenis van 2500 jaar, die zich uitstrekt van Aristoteles tot de hedendaagse metafysica. Onderzoek naar laatmiddeleeuwse theorieën over het hylemorfisme (ca. 1250-1400) wordt veelal gevoerd op twee fronten, die ruwweg parallel lopen met de structuur van de middeleeuwse hogere onderwijssysteem. Onderzoekers zijn geneigd, bij voorbeeld, om zich te richten op ofwel theologische bronnen, ofwel filosofische bronnen (bv. commentaren op Aristoteles), maar zelden op de beide corpora tezamen. Dit project stelt zich tot doel om het laatmiddeleeuwse hylemorfisme te bestuderen vanuit een algemeen perspectief, en streeft ernaar om aspecten van de ontwikkeling van het hylemorfisme tijdens de middeleeuwse periode in kaart te brengen, vertrekkend vanuit een studie van zoveel mogelijk bewaarde bronnen, zowel theologisch als filosofisch van aard. Was er één geïntegreerd debat? Of werden er meerdere debatten gevoerd, parallel aan elkaar? Samenvattend, dit project is een gedetailleerde studie naar middeleeuwse theorieën over het hylemorfisme, en naar de intellectuele context waarbinnen die theorieën tot stand kwamen.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:matter, form, substance, elements, change
Disciplines:Geschiedenis van de filosofie, Metafysica