< Terug naar vorige pagina

Project

Het mensenrecht op water in de context van socio-milieuconflicten in Loreto.

Het project is gericht op het analyseren van de oorzaken en omstandigheden die de systematische schending van de rechten op water en de voorafgaande raadpleging van inheemse volkeren in de Peruaanse Amazone verklaren, evenals lokale weerstandsstrategieën. Meer concreet probeert het project de volgende kwesties te begrijpen: (i) de productie en het functioneren van de begrippen habitat en water, zoals ze betrekking hebben op inheemse volkeren, de staat en de economie; (ii) de manier waarop de consultatieprocessen uiteindelijk bijdragen aan de handhaving van de hiërarchie van rechten van de staat, waarin staats- en bedrijfsrechten worden beschouwd als superieur aan inheemse rechten, waarmee de sociale hiërarchie wordt nagebootst; en (iii) de weerstands- en verdedigingsstrategieën die door inheemse volkeren zijn aangenomen, bv. door gebruik te maken van mensenrechtentaal (lokalisatie).
Datum:13 mrt 2016 →  31 dec 2017
Trefwoorden:MENSENRECHTEN, CUBA
Disciplines:Rechten
Project type:Samenwerkingsproject