< Terug naar vorige pagina

Project

Het Matrix GLA-eiwit en de microcirculatie om ziekte van gezondheid te onderscheiden

Matrix Gla protein (MGP) is a klein proteïne (11 kD) aangemaakt door de gladde spiercellen in de vaatwand en door het endotheel. Activatie van MGP vereist twee posttranslationele modificaties: vitamine K afhankelijke γ‑carboxylering en een serine fosforylering. De doelstelling van dit proefschrift was te onderzoeken in welke mate MGP en de microcirculatie gezondheid van ziekte differentiëren. Bevolkingsstudies bieden een unieke context om het verband te onderzoeken tussen gezondheid-gerelateerde eindpunten, gemeten op een continue of categorische schaal, enerzijds en klinische kenmerken, zoals bloeddruk, of biomerkers, zoals MGP, anderzijds. Ons onderzoek had een focus op de netvliesmicrovasculatuur, chronisch nierlijden en diastolische linkerhartkamerdisfunctie. Onze resultaten waren innoverend, omdat we konden aantonen dat MGP niet alleen een rol speelt in de bescherming tegen macrovasculaire calcificatie, wat al geweten was voorheen, maar ook in het bestendigen van de integriteit van de microcirculatie in het oog, de nier en het hart. We onderzochten ook of de microcirculatie betrokken is in de cognitieve achterstand van te vroeg geborenen of in de vermindering van de diastolische linkerkamerfunctie ten gevolge van veroudering or te hoge bloeddruk. Waar mogelijk, consolideerden we onze bevindingen door replicatie in verschillende bevolkingscohorten of door kleuringen uit te voeren met conformatie-specifieke MGP antilichamen om de lokalisatie van het actieve en inactieve MGP te onderzoeken in de nier en het myocard. 

Datum:14 nov 2014  →  26 okt 2018
Trefwoorden:Microcirculation, Biomarker, Matrix Gla protein
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Cardiale- en vasculaire geneeskunde
Project type:PhD project