< Terug naar vorige pagina

Project

Het linken van wortelfuncties en rhizosfeer-associaties met droogtetolerantie in cassava aan de hand van stabiele isotopen

Door een algemeen gebrek aan kennis over de cassava-fysiologie bestaat de mogelijkheid om de productie onder droogte verder te verhogen. Onze expertise over het functioneren van plantwortels zal aangesproken worden om de mechanismen van droogtetolerantie in cassava te onderzoeken. De genotypische variatie in wortelarchitectuur, wortelanatomie, en de associatie van wortels met mycorrhizae zal onderzocht worden door wortelkarakteristieken en droogteresponsen te relateren met bepaalde stabiele isotoopsamenstellingen (1H/2H, 12C/13C, 16O/18O) in verschillende weefseldelen. Dit zal inzicht verschaffen in wortel-gerelateerde mechanismen van droogtetolerantie in cassava, waarna advies gegeven kan worden aan veredelaars en inoculatietechnieken ontwikkeld kunnen worden.
Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:Cassava, Drought toleranc, Root architecture, Root anatomy, Mycorrhizae
Disciplines:Duurzame landbouw