< Terug naar vorige pagina

Project

Het leven van een boeddhistisch manuscript: het Mulasarvastivadin Dirghagama-manuscript, de invloed op de boeddhistische tekstuele productie en de ontwikkeling van gecanoniseerde materialen in het eerste millennium van onze tijdrekening (3E020319)

De reikwijdte van dit project draait om een U+200BU+200Bnauwkeurige studie van het Dirghagama-manuscript (The Collection of Long Discourses), een belangrijke verzameling boeddhistische sutra's die de verhandelingen van de historische figuur, bekend als de Boeddha Gautama, beschrijft. Deze manusc

Datum:1 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:Boeddhisme, Manuscript, Dirghagama, Boeddhistische Studies, Gilgit, Scriptorium, Mulasarvastivada, Dharmaguptaka, Theravada, sutraliteratuur, Intertekstualiteit