< Terug naar vorige pagina

Project

Het leren en onderwijzen van reanimatie met gebruik van blended learning.

De overlevingskansen na hartstilstand door reanimatie van een omstaander zijn afhankelijk van de onderwijseffectiviteit van reanimatievaardigheden. Door een toenemende vraag naar reanimatieonderwijs worden nieuwe leermodellen onderzocht. De combinatie van face-to-face onderwijs en online-onderwijs, beter bekend als ‘blended learning’, is een veel belovende strategie om reanimatie te onderwijzen. Dit doctoraat wil de effectiviteit van reanimatieonderwijs maximaliseren door te onderzoeken hoe het gedrag van leraren en leerlingen verandert in functie van ‘Pedagogical Content Knowledge’ (PCK-) interventies. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan een hiaat in gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek rond dit thema. De disseminatie van de resultaten naar leraren en leraren in opleiding is een belangrijke focus in dit project. Rekening houdend met de aard van de te leren vaardigheid zouden onderzoeksresultaten uit dit project moeten relevant zijn voor het leren en onderwijzen van andere motorische vaardigheden. 

Datum:1 apr 2017  →  Heden
Trefwoorden:Education, Cardiopulmonary Resuscitation, Basic Life Support, Blended Learning
Disciplines:Orthopedie, Humane bewegings- en sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen
Project type:PhD project