< Terug naar vorige pagina

Project

Het kwantificeren van risico’s van microbiële voedselveiligheid door klimaatverandering

Klimaatverandering is het grootste probleem van deze tijd met meerdere effecten op voeding. Het klimaat heeft zowel direct als indirect een invloed op de voedingsveiligheid. Dit project probeert een kwantitatieve methode te ontwikkelen om de effecten van klimaatverandering op microbiële voedingsveiligheid te beoordelen. De zuivelsector van België en Malta dient hiervoor als casestudy. Dit project zal leiden tot een methode om gepaste klimaatsvoorspellingen te bekomen om het effect van klimaatverandering op microbiële voedingsveiligheid te kunnen bestuderen. Deze klimaatvoorspellingen zullen gebruikt worden om de invloed van klimaatverandering op microbiëel gedrag en voedingsveiligheid af te leiden door impact modellen op te stellen volgens een boer-tot-bord strategie. Dit zal het kwantificeren van het voedselveiligheidsrisico door klimaatverandering vergemakkelijken. Zo’n alomvattende aanpak kan dienen als een hulpmiddel voor beleidsmakers om voedselveiligheidsrisico’s te identificeren en te voorkomen. Dit draagt bij aan de shift van een reactieve naar een proactieve aanpak van klimaatverandering, en zal helpen om de duurzaamheid van ons voedselsysteem te promoten.

Datum:15 dec 2020  →  Heden
Trefwoorden:Climate Change, Food Safety, Uncertainty analysis
Disciplines:Klimaatsverandering, Voedselverpakking, -conservering en -veiligheid
Project type:PhD project