< Terug naar vorige pagina

Project

Het gebruik van nominale en verbale gerundieven in hedendaags Engels. Een multifunctionele comparatieve analyse.

Dit project bestudeert het hedendaagse gebruik van de Engelse nominale en verbale gerundiefconstructie. Nominale gerundieven hebben de interne structuur van een gewone nominale groep (zoals in (1)), verbale gerundieven hebben een interne structuur die meer gelijkt op die van de zin (zie 2): Is [achieving of the minimum wall thickness] () sufficient to meet fitting design requirements? (COCA) (2) I remembered [him using the word malfunction]. (BNC) Gerundieven (en dan in het bijzonder verbale gerundieven) zijn reeds uitgebreid beschreven in de literatuur. Bestaande analyses slagen er echter niet in om te verklaren wat precies het verschil is tussen beide structuren in het hedendaagse Engels, en ze kunnen ook niet verduidelijken waarom de taalgebruiker in bepaalde structurele en discursieve contexten het ene type verkiest boven het andere. Dit project wil de functionele kenmerken van beide constructies opsporen die het gebruik ervan bepalen, en dit vanuit een aantal verschillende perspectieven (structureel, aspectueel, referentieel), via een comparatief en corpusgebaseerd onderzoek.
Datum:1 okt 2013 →  30 sep 2017
Trefwoorden:gerunds, Present-day English, corpus analysis
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen