< Terug naar vorige pagina

Project

Het epistemisch realisme van Thomas van Aquino

Het epistemisch realisme van Thomas van Aquino Tegenwoordig worden we getuigen van een revival van het filosofisch realisme, en dat gaat samen met een vernieuwde zoektocht naar de principes van het denken en naar de gronden van de epistemologie, vooral in de analytische wijsbegeerte. Het metafysisch realisme lijkt de beste beschikbare achtergrondtheorie voor het concept van ‘truthmakers’ (waarmakers) te zijn dat in het hedendaagse epistemisch realisme een cruciale rol speelt. Voor sommige van de meest belangrijke voorstanders van het hedendaagse realisme, vooral voor de zogenaamde ‘analytische thomisten’, is Thomas van Aquino nog altijd een centrale figuur omdat hij zowel het metafysisch realisme als het epistemisch realisme op een heel subtiele manier verdedigt. Binnen deze meest recente variant van het thomisme wordt er echter heel weinig naar het verband tussen de epistemologie en de metafysica bij Thomas gekeken. De thesis zal daarom precies dit verband nauwkeurig onderzoeken. Centraal staat wat ik ‘het probleem van het realisme’ noem, d.w.z. het dilemma tussen ofwel een antinomie ofwel een vicieuze cirkel tussen het epistemisch realisme en het metafysisch realisme. De oriënterende vraag voor mijn onderzoeksproject is dus: Als de epistemologie bij Thomas feitelijk op zijn metafysica gegrond is, hoe kan hij dan het probleem van het realisme oplossen? Kan hij het wel oplossen?

Datum:20 dec 2017  →  Heden
Trefwoorden:Analytic thomism, Aquinas, epistemology, realism, truthmakers
Disciplines:Filosofie
Project type:PhD project