< Terug naar vorige pagina

Project

Het effect van schrijven op de leerprocessen in technische communicatie

Technisch Schrijven (TS) als beroep begon in het begin van de jaren tachtig en had toen alleen betrekking op het schrijfproces. Geleidelijk aan veranderde het echter door de krachten van de automatisering, de digitalisering en de globalisering. Tegenwoordig wordt TS beschouwd als een zeer complex beroep dat blootstaat aan vele facetten. Zo moet een technisch schrijver of ‘communicator’ volgens tekom (2007) beschikken over expertise in meerdere domeinen zoals informatie- en productontwikkeling, structurering, standaardisatie, XML, terminologie, auteurs- en contentmanagementtools, enz. (Drewer & Ziegler 2010). Bovendien moet hij of zij complexe probleemoplossende activiteiten uitvoeren, zoals het classificeren, analyseren of testen om samenhangende, dynamische en machineleesbare content te ontwikkelen (Parker 1990; Gales 2020). Met de overvloed van verschillende vaardigheidseisen en multimodaliteit van teksten is het interessant om te observeren hoe de processen achter de tekstproductie werken en hoe ze het tekstbegrip beïnvloeden. Verder, als men de verscheidenheid aan werkpraktijken in ogenschouw neemt, is de technische communicator deelnemer van gedistribueerde teams, collaboratieve vs. individuele werkomgevingen, wendbare of watervalomgevingen. In dit project onderzoek ik de invloed van tekstproductie op tekstbegrip en toepassingsprocessen. Door middel van een mixed-method approach probeer ik meer licht te werpen op hoe deze processen kunnen worden geoptimaliseerd om betere gebruikersprestaties mogelijk te maken, de ontwikkeling van efficiëntere schrijfprocessen (en tools) in bedrijven, en het creëren van real-world curricula voor TS-cursussen.

Datum:1 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:technical communication, technical writing, reading processes, usability, writing processes, technical documentation
Disciplines:Vertaal- en tolkwetenschappen
Project type:PhD project