< Terug naar vorige pagina

Project

Het effect van geometrie van de weg op verkeersveiligheid in Ethiopië: analyse van zwarte punten. (R-5401)

Elk jaar eisen verkeersongevallen 1,2 miljoen levens en meer dan 50 miljoen gekwetsten. Het probleem is echter nog groter in landen met lage inkomens en vertoont daar een acute stijgende trend. Ethiopië, een ontwikkelingsland met lage inkomens, wordt eveneens geconfronteerd met dit probleem. Volgens schattingen van de WHO was het sterftecijfer in Ethiopië 386,5 per 10.000 voertuigen, een van de hoogste sterftecijfers in Afrika. Bovendien wees een analyse op de gerapporteerde verkeersongevallen aan dat zowel het sterftecijfer als het totaal aantal ongevallen verdubbelden in de laatste tien jaar. Ondanks de ernst van het probleem, is het onderzoek naar ongevalsoorzaken volledig gericht op het rijgedrag van automobilisten, zonder verder diepgaand onderzoek. Nochtans hebben verschillende onderzoeken in ontwikkelde landen aangetoond dat de weginfrastructuur een belangrijke rol speelt bij verkeersongevallen en dat deze ook gemakkelijk aangepakt of verbeterd kan worden. Daarom zal dit onderzoek gewijd worden aan onderzoek naar de impact van de weginfrastructuur op de verkeersveiligheid in Ethiopië door te focussen op zwarte punten. Er zal gebruik gemaakt worden van Empirische-bay en voor-na analyse voor de identificatie en het rangschikken van weginfrastructuren alsook voor een onderzoek naar de impact van de weginfrastructuur.
Datum:1 mei 2014  →  30 jun 2016
Trefwoorden:risico- en evaluatiestudies, verkeersgedrag, verkeersveiligheid
Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme