< Terug naar vorige pagina

Project

Het effect van een voorafbestaande ziekte van Alzheimer en de rol van neurogenese op de cognitieve achteruitgang na een ischemische stroke (fwotm1015)

Een ischemische beroerte (IS) en de ziekte van Alzheimer (AD) zijn beiden frequent voorkomende neurologische aandoeningen. IS wordt gedefinieerd als het plots ontstaan van een focaal neurologisch deficit t.g.v. een onderbreking van de regionale bloedtoevoer. AD kenmerkt zich voornamelijk door een progressief geheugenverlies, visuospatiĆ«le achteruitgang en een verlies van de executieve functies. Cognitieve achteruitgang in het algemeen en een versnelde cognitieve achteruitgang in AD na IS zijn reeds beschreven. Na IS blijkt overmatige neurogenese te interfereren met de reeds bestaande hippocampale circuits met cognitieve achteruitgang als gevolg. Wij hypothetiseren dat de stroke-geĆÆnduceerde cognitieve achteruitgang meer uitgesproken is in AD muizen t.o.v. WT controles t.g.v. aberrante nerogenese. Om deze hypothese te testen zal een proefdierstudie worden opgezet, uitgaande van een reeds goed gekenmerkt AD muismodel (3xTg), een muismodel voor IS d.m.v. occlusie van de arteria cerebri media (MCAO) en een gecombineerd model. Neurogenese zal worden gemoduleerd door toediening van TMZ (inhibitor neurogenese) en MEM (stimulator neurogenese). Vervolgens zal het effect van beide interventies op de cognitie en merkers van AD-ziekteprogressie, neurodegeneratie, inflammatie en neurogenese worden onderzocht. Indien succesvol, kan dit onderzoek nadien leiden tot een klinische studie.
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:Neurogenese bij focale cerebrale ischemie en de ziekte van Alzheimer., Het muriene midden-cerebrale slagaderocclusiemodel voor focale cerebrale ischemie., Het drievoudige transgene muismodel voor de ziekte van Alzheimer., Effecten van neurogenese op cognitieve achteruitgang
Disciplines:Cognitieve neurowetenschappen, Gedragsneurowetenschappen, Neurologische en neuromusculaire ziekten