< Terug naar vorige pagina

Project

Het effect van de schoolsamenstelling op de prestaties en het zelfbeeld van leerlingen in Bunia en Kisangani in DR Congo

In deze studie onderzoeken we het effect van de schoolsamenstelling op de prestaties van scholieren op cognitief en niet-cognitief gebied. Daartoe hebben we gebruik gemaakt van gegevens van de Service de Planification et d'Evaluation en Education van de Universiteit van Kisangani. Uit de analyse van de gegevens bleek dat bij het lezen 59,48% van de variantie in de prestaties op het niveau van de leerling lag, 11,44% op het niveau van de klas en 29,09% op het niveau van de school. Bij wiskunde ligt 68,87% van de variantie op het niveau van de leerling, 12,97% op het niveau van de klas en 18,16% op het niveau van de school. In groep 5 verklaart het leerlingniveau 57,99% van de variantie, terwijl het klas- en schoolniveau respectievelijk 5,70% en 36,31% van de variantie bij lezen bevatten. Bij wiskunde waren de vastgestelde prestatieverschillen 62,40% op het niveau van de leerling, 9,02% op het niveau van de klas en 28,57% op het niveau van de school. In groep 6 ligt 55,64% van de variantie in de leesprestaties op het niveau van de leerling, 7,19% op het niveau van de klas en 37,17% op het niveau van de school. Voor wiskunde ligt 54,22% van de variantie op het niveau van de leerling, 15,47% op het niveau van de klas en 30,31% op het niveau van de school. Van de geanalyseerde variabelen is de taalsamenstelling bepalend voor de prestaties van de leerlingen bij lezen in groep 4 en bij wiskunde in groep 6; terwijl de sociaaleconomische samenstelling een significant verband vertoont met de prestaties van de leerlingen bij wiskunde in de groepen 4 en 6.

Datum:18 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:School composition effect
Disciplines:Primair onderwijs
Project type:PhD project