< Terug naar vorige pagina

Project

Het discursieve management van identiteiten, agenda's en expertise/kennis in organisationele settings.

In dit project focussen we op organizationele settings en hebben we speciale aandacht voor de manier waarop individuen institutionele structuren construeren terwijl ze met elkaar interageren. In het bijzonder zullen we analyseren hoe participanten aan de interactie identiteiten managen in relatie tot de agenda van de activiteit (de actie-dimensie) en de onderhandeling van kennis en expertise (de epistemische dimensie). Dit zal onderzocht worden in een aantal verschillende organisationele contexten (nl. zelfhulpgroepen van patiënten, op de werkvloer en binnen het gerechtelijke systeem). Deze data zullen geanalyseerd worden aan de hand van twee methodologische perspectieven, namelijk: (1) een micro-analytisch onderzoeksperspectief dat de lokale interactionele praktijken binnen de data zal onderzoeken aan de hand van een conversatieanalytische aanpak alsook via Membership Categorization Analysis; en (2) een etnografisch georiënteerde discoursanalyse, die als doel heeft het micro-analytische niveau te verbinden met meer algemene organisationele processen op het macro-niveau.

Datum:1 okt 2015 →  30 sep 2017
Trefwoorden:agendas, expertise, knowledge, organizational settings, Identities
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen