< Terug naar vorige pagina

Project

Het bevorderen van het engagement en de leerprestaties van meisjes in blended STEM cursussen

Ondanks het groeiende belang van STEM onderwijs zijn meisjes en vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in STEM cursussen en professionele carrières. Meer onderzoek is noodzakelijk om claims omtrent de positieve impact van interventies van blended leeromgevingen in dit opzicht systematisch te bestuderen. Dit onderzoeksproject wenst te achterhalen hoe blended leren het engagement en de leerprestaties van meisjes in STEM cursussen kan bevorderen. Om dit onderzoeksdoel te bereiken wordt een ontwerponderzoek opgezet, waarbij diverse onderzoeksmethoden en -technieken worden gehanteerd. De hoofddoelstelling is om een theoretisch en empirisch gefundeerd model te ontwikkelen met principes voor cursusontwerp. Deze studie zal bijdragen tot de huidige theorievorming in beide onderzoeksgebieden, alsook handvaten aanreiken aan lesgevers, programmacoördinatoren en cursusontwerpers.
Datum:21 dec 2018  →  30 sep 2020
Trefwoorden:STEM
Disciplines:Permanente educatie en levenslang leren