< Terug naar vorige pagina

Project

Het bestuderen van klassieke en alternatieve activering in humane geïnduceerde pluripotente stamcel-afgeleide microglia en macrofagen.

Neuro-inflammatie komt voor in nagenoeg alle aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (CZS) en kan men definiëren als de activering van zowel plaatselijke als perifere, infiltrerende immuuncellen, waarbij hersen-residente microglia en bloed-afgeleide, infiltrerende macrofagen de hoofdrolspelers zijn. Hoewel steeds meer onderzoek aantoont dat microglia en macrofagen functioneel van elkaar verschillen tijdens het proces van neuro-inflammatie, is er voornamelijk een sterke interesse in het vermogen van beide fagocyten om verschillende activeringsfenotypen aan te nemen, dit vooral met het oog op de ontwikkeling van nieuwe potentiële behandelingen. Microglia en macrofagen zijn namelijk in staat om zowel richting pro-inflammatoire fenotypen als richting anti-inflammatoire fenotypen te polariseren. Deze nieuwe kennis zorgde ervoor dat veel hedendaagse studies zich gingen richten op het onderzoeken van immuunmodulatie als mogelijke nieuwe behandelingsstrategie bij ziekten van het CZS.Sinds de huidige pre-klinische modellen voor neuro-inflammatie onderzoek gebaseerd zijn op in vitro experimenten met humane cellijnen of op in vivo knaagdierexperimenten, creëert deze nieuwe mogelijke therapeutische strategie de behoefte aan betrouwbaardere pre-klinische modellen voor humaan neuro-immunologisch onderzoek.Om deze reden, willen we met dit onderzoeksproject een nieuwe in vitro assay ontwikkelen om de verschillende activeringsstatussen tijdens neuro-inflammatie te onderzoeken en moduleren, door gebruik te maken van humaan geïnduceerde pluripotente stamcel (hiPSC)-afgeleide microglia en macrofagen. Hiervoor zullen we in vitro differentiatie-protocols voor hiPSC-afgeleide microglia en macrofagen optimaliseren en valideren. Fenotypische karakterisering zal uitgevoerd worden door gebruik te maken van gekende merkers voor immunocytochemie en flow cytometrie. Vervolgens, zullen we ook functionele analyses uitvoeren, hiervoor maken we gebruik van (i) migratie assays voor de chemokines CX3CL1 en CCL2, waarvan geweten is dat ze, respectievelijk microglia en macrofagen aantrekken; (ii) fagocytose assays; en (iii) M1-M2 activeringsexperimenten, waar we de polarisatiecapaciteit van zowel microglia als macrofagen zullen onderzoeken aan de hand van flow cytometrie en ELISA.Met dit onderzoeksproject willen we voornamelijk tegemoetkomen aan de behoefte voor nieuwe humane in vitro neuro-inflammatie modellen, maar wanneer we dit project met succes afronden, zal dit bovendien mede kunnen zorgen voor een daling in het gebruik van proefdieren.
Datum:1 apr 2018 →  31 mrt 2019
Trefwoorden:MICROGLIA, MONOCYTEN, HUMANE IPSC
Disciplines:Immunologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering