< Terug naar vorige pagina

Project

Hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan de relatie tussen interoceptie en angst

Het is aangetoond dat angst nauw verbonden is met een hogere gevoeligheid voor lichamelijke sensaties (interoceptie). De hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan de relatie tussen angst en interoceptie zijn echter nog lang niet duidelijk. Het doel van dit proefschrift is om in vier thematisch verbonden studies de hersenmechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan de relatie tussen angst en interoceptie bij gezonde deelnemers. Meer specifiek wil ik in de loop van mijn doctoraatsproject de volgende vragen beantwoorden: In studie 1 willen we de neurale basis die de relatie tussen interoceptieve aandacht en angstniveau medieert onderzoeken met behulp van fMRI. In studie 2 wordt via fMRI de neurale basis onderliggend aan het angstniveau onderzocht, alsook de relatie tussen angst en emotionele ervaring. In studie 3 wordt aan de hand van EEG onderzocht of angst gerelateerd is aan een grotere neurale verwerking van fouten, wanneer deze fouten gerelateerd zijn aan interoceptieve sensaties. Ten laatste wordt in studie 4 onderzocht of angst gerelateerd is aan een grotere verwerking van interoceptie-gerelateerde fouten wanneer deze zich voordoen in een onvoorspelbare context. 

Datum:1 okt 2016  →  27 mei 2019
Trefwoorden:interoception, anxiety, error-related negativity, unpredictability, insula
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project