< Terug naar vorige pagina

Project

Herschrijven van medicijnrefractaire CFTR-mutaties door prime-editing

Specifieke doelen
1. Ontwikkeling van een prime editing (PE) strategie voor de geneesmiddelrefractaire CFTR-mutatie N1303K
A. Om het optimale PE-systeem te identificeren dat efficiëntie, veiligheid en leveringsgemak in evenwicht houdt
B. Om celspecifieke determinanten van PE-uitkomsten te onderzoeken om het meest translationele modelsysteem vast te stellen om PE-efficiëntie en resultaatzuiverheid te meten
2. Virus Like Particles (VLP's) ontwikkelen voor tijdelijke levering van primaire bewerkingsmachines
A. Om de prestaties van de VLP-PE te onderzoeken op bewerkingsefficiëntie en off-targets in vergelijking met huidige leveringsstrategieën (transfectie, elektroporatie, lentivirale vectortransductie)
3. Beoordelen van menselijke luchtwegafgifte en slijmpenetratiecapaciteit van VLP's
A. de afgifte-efficiëntie zal worden bepaald met behulp van fluorescerende reporters om te co-lokaliseren met luchtwegspecifieke markeringen
B. een functionele correctie van N1303K wordt bepaald door kortsluitstroommetingen en gecorreleerd aan het percentage gecorrigeerde allelen

C. het slijmpenetrerende vermogen van VLP's zal worden geëvalueerd met behulp van multiple particle tracking (MPT) in opgehoest sputum van CF-patiënten

 

Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:ademhaling
Disciplines:Respiratoire geneeskunde