< Terug naar vorige pagina

Project

(Her)kaderen en (her)positioneren van de professionaliteit van de lerarenopleider

De roep om een competent(er) lerarenkorps klinkt luid in vele landen, sinds vele jaren. Desondanks blijft onderzoek dat zich specifiek richt op de professionaliteit van lerarenopleiders relatief schaars en eenzijdig gericht op de technische dimensie van het beroep (‘wat werkt’). Daardoor blijft de complexiteit van het opleiderschap onderbelicht. Dit project komt hieraan tegemoet en vertrekt van een praktijkgebaseerde visie op professionaliteit die de complexiteit van de feitelijke opleidingspraktijk als eenheid van analyse neemt. Met het centraal stellen van de opleidingspraktijk, komt meteen de relatie met student-leraren (mee) in beeld, alsook de bredere context waarbinnen lerarenopleiders functioneren. Op basis van recente inzichten uit positioneringstheorie en kaderanalyse, draagt dit project bij tot een empirisch gevalideerd inzicht in de inhoud van de professionaliteit van de lerarenopleider, maar resulteert het ook in een innovatief theoretisch en methodologisch kader dat een cruciale schakel vormt voor vervolgonderzoek.
Datum:23 feb 2019  →  Heden
Trefwoorden:teacher
Disciplines:Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten