< Terug naar vorige pagina

Project

Hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie en grondwatervoeding: milieu-impact en publieke perceptie (IRP17)

Om te evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. Door afvalwater te hergebruiken als een bron van water voor landbouw, industrie, ecologie en gezinnen, kan de watercyclus gesloten worden om een circulaire
watereconomie te creëren. De twee belangrijkste barrières die momenteel het hergebruik van afvalwater in de weg staan zijn (1) een tekort aan kennis over de milieu-impact en (2) onzekerheid over de publieke perceptie en aanvaarding van hergebruik van water.

Dit project beoogt om deze twee cruciale barrières aan te pakken in een interdisciplinaire aanpak aangezien deze twee barrières niet apart kunnen bestudeerd worden. Wanneer we pilootsites willen installeren om de milieu-impact te bestuderen, is het noodzakelijk de publieke perceptie te begrijpen en een effectieve communicatiestrategie hierover op te zetten omdat publieke reacties het onderzoek in gevaar kunnen brengen. Publieke aanvaarding kan echter enkel bereikt worden wanneer de veiligheid van mens en milieu kan gegarandeerd worden door dit wetenschappelijk aan te tonen in een bemonsterde pilootsite.

Dit project zal een netwerk tot stand brengen en een pilootsite installeren voor interdisciplinair onderzoek naar de haalbaarheid, milieu-impact, publieke perceptie en communicatie van hergebruik van afvalwater voor irrigatie en artificiële grondwatervoeding. Dit zal resulteren in een nieuwe ontwerpmethodologie rekening houdende met publieke perceptie, technische aspecten, milieu- overwegingen en communicatie-aspecten. Deze nieuwe methodologie zal nadien toegepast kunnen worden op andere technologieën en milieu-uitdagingen.
Datum:1 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:re-use treated wastewater, irrigation, groundwater recharge, environmental impact, public perception, Communication
Disciplines:Andere natuurwetenschappen niet elders geclassificeerd, Wetenschaps- en gezondheidscommunicatie, Methodologie voor communicatieonderzoek, Media- en communicatietheorie, Sociale perceptie en cognitie, Sociaal gedrag en sociale actie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen niet elders geclassificeerd, Modellering van milieu-ingenieurstechnieken, Hydrogeologie