< Terug naar vorige pagina

Project

Hercules 3 onderzoeksinfrastructuur (R-5475)

Geavanceerd materialenonderzoek heeft een enorme impact op onze samenleving door de invoering van nieuwe complexe materialen, die nieuwe functionaliteiten bezitten en die relevant zijn voor verschillende toepassingsgebieden. Hedendaagse innovatie op deze gebieden is voornamelijk afkomstig uit het verkrijgen van controle over de materiaaleigenschappen op (sub) nanometrisch niveau, die een dimensiereductie, de invoering van functionele interfaces of drie-dimensionale nanostructuren of incorporatie van additieven op specifieke (rooster) sites mogelijk maken. Deze evolutie in complexiteit van geavanceerd materialenonderzoek is onlosmakelijk verbonden met een parallelle evolutie in de metrologie-technologie. Atom probe tomography (APT) heeft de laatste tijd een enorme aandacht gekregen vanwege zijn fascinerende mogelijkheden voor compositie analyse in materiaalonderzoek. Kortom, APT biedt een volledig drie-dimensionale analyse van materialen, die exacte kwantitatieve gegevens over de samenstelling, gecombineerd met een uitstekende massaresolutie en een bijna-atomaire ruimtelijke resolutie opleveren. Bovendien heeft de grote vooruitgang in laser assisted APT (bereikt in de laatste afgelopen jaren) ervoor gezorgd dat deze technologie nu toegepast kan worden in een grote verscheidenheid van complexe materialen, variërend van geleidend, halfgeleidend tot isolatiematerialen of gecombineerde heterostructuren. Geavanceerd materialenonderzoek vormt een essentieel onderdeel van ons Vlaams onderzoek, gekenmerkt door een toenemende focus op nanostructuur 3D-materiaal systemen, uiteraard mits toegang tot 3D-metrologie. Waar in het verleden APT alleen toegankelijk was voor zeer gespecialiseerde en slechts enkele experts, is APT metrologie sinds onlangs een in de handel verkrijgbaar en gebruiksvriendelijk concept. Dit consortium koestert de ambitie om een atom probe gebruikersfaciliteit te creëren die ter beschikking gesteld kan worden voor de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Als deze APT gebruikersfaciliteit in staat is om volledig kwantitatieve gegevens in drie dimensies op de atomaire samenstelling van complexe structuren te beoordelen zal ze naar verwachting een grote invloed hebben op de lopende onderzoeksprogramma's, en laat ze toe om onze concurrentiepositie op internationaal niveau verder te versterken, uit te oefenen en te behouden. Dit zal het ook mogelijk maken om nieuwe ambitieuze onderzoeksprojecten te ontwikkelen als gevolg van de toegang tot de gegevens die voorheen onbereikbaar waren.
Datum:26 jun 2014  →  31 dec 2018
Trefwoorden:Hercules apparatuur
Disciplines:Keramische en glasmaterialen, Materialenwetenschappen en -techniek, Halfgeleidermaterialen
Project type:Samenwerkingsproject