< Terug naar vorige pagina

Project

Hemp4Textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen (Hemp4Textiles)

Dit project wil onderzoeken hoe de vezelopbrengst en -kwaliteit van hennep kan aangestuurd worden voor gebruik in hoogwaardige textieltoepassingen. De nadruk zal liggen op het optimaliseren van de teelttechniek, oogstmethodiek inclusief verdere verwerking op bestaande vlas verwerkingstechnologie en het rotingsproces, een sleutelproces dat afhankelijk is van diverse microbiële populaties op het veld om pectine en andere componenten af te breken die de vezels binden aan de houtachtige kern.

 

Voor lange-vezeldoeleinden, moet de teeltechniek, oogstmethode, roting en primaire verwerking van hennep grondig aangepast worden. Optimalisatie van de teelt- en oogsttechniek en het veldrotingsproces in functie van de verwerkbaarheid, kwaliteit en vezelopbrengst van hennep op de vlaszwingellijn, is daarom noodzakelijk om een constante en hoge vezelkwaliteit te garanderen. Dit is een basisvoorwaarde om op relatief korte termijn een rendabele en duurzame, lokale productieketen mogelijk te maken. 

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:vezelhennep, textiel
Disciplines:Productie van landbouwgewassen niet elders geclassificeerd