< Terug naar vorige pagina

Project

Groen Met Grijs

Het project Green With Grey (GWG) is erop gericht om gedurende de volgende 3 jaar (maart 2019-februari 2021) op strategische locaties testsites in te richten die als prototype kunnen dienen voor de ontharding van industriegebieden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. GWG wilt bijdragen aan 2 hoofddoelen van de Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Strategische doelstelling 5:Robuuste open ruimte), nl. een vermindering van 20% van de verharde oppervlakte in landbouw, bos en andere natuurlijke omgevingen, en een toename van 72,5% van open ruimte in 2040 dankzij synergetisch ruimtegebruik. Door het ontharden van industriƫle sites zal GWG het overstromingsrisico beperken, de ecologische performantie van stroomgebieden versterken en de materialenkringlopen implementeren op schaal van een industriezone en/of het territorale systeem waarbinnen deze werkzaam is. Dankzij de verhoging van insijpelbare stedelijke oppervlakte zal GWG bijdragen tot groorschalige uitdagingen van water managemen(recyclage, opslag en infiltratie), de verbinding tussen groengebieden en de uitbouw van een circulaire economie. Gericht op het voorzien van ecosysteemdiensten op vlak van water/voedsel/energie, maar ook op het vlak van klimaat-en luchtregulatie, zullen de GWG strategieƫn bijdragen tot een verbeterd metabolisme van het Vlaamse verstedelijkte landschap. Deze verbeterde natuurlijke en stedelijke ecosystemen dragen op hun beurt bij tot het fysisch en psychologisch welzijn van de bevolking.

Datum:1 jan 2019  →  31 dec 2020
Trefwoorden:test sites softening of industrial areas, water management, ecological performance of water bassins, ecosytem services in the field of water/food/energy, climate and air regulation
Disciplines:Slimme steden, Ecosysteemdiensten