< Terug naar vorige pagina

Project

Grieks onderwijs in het elfde-eeuwse Byzantium. Schedografie en haar methoden (TeaGre)

Schedografie is een Byzantijnse methode om Griekse grammatica te onderwijzen die vanaf de elfde eeuw populair was. De studie ervan zal een beter begrip mogelijk maken van 1) hoe Byzantijns Grieks werd onderwezen; 2) de invloed van het schoolcurriculum op schrijf- en leespraktijken in Byzantium; 3) de doeleinden van Byzantijns onderwijs en cultuurpolitiek. De bestaande studies bieden goede overzichten maar blijven heel algemeen. Verschillende schedografische bronnen zijn niet uitgegeven en er is geen standaardmethodologie om het uitgegeven materiaal te analyseren. Mijn project pakt dit probleem aan door op de elfde eeuw te focussen. Ik zal een nieuwe editie maken van het handboek van Longibardos, de oudste beschikbare schedografische tekst. Door middel van een taalkundige en stilistische analyse zal ik de lesmethode bestuderen. Het handboek zal ook worden gekaderd in de context van de toenmalige onderwijsmethodes. Op deze manier stel ik een volledig beeld samen van de elfde-eeuwse schedografie en bied ik een methodologie voor de analyse van elke schedografische bron.

Datum:1 sep 2022 →  Heden
Trefwoorden:Griekse taalkunde
Disciplines:Diachrone linguïstiek, Historische linguïstiek, Griekse taal, Orthografie, Middeleeuwse literatuur, Grammatica, Griekse literatuur, Syntax, Sociolinguïstiek, Lexicografie, Taalverwerving