< Terug naar vorige pagina

Project

Grenzeloos: Een West-Europese canon van romans in een veranderend medialandschap (1471 – ca. 1550)

Door de uitvinding van de boekdrukkunst kon middeleeuwse verhalende literatuur gemakkelijker verspreiding vinden . In West-Europa ontstond zo een transnationale canon van populaire romans. De bestudering van deze verhalen als groep overstijgt de beperktheid van nationale filologen en geeft inzicht in het internationale succes en de regionale verscheidenheid van deze verhaalstof.
Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2020
Trefwoorden:LITERATUURGESCHIEDENIS
Disciplines:Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Vroegmoderne literatuur, Nederlandse literatuur, Literaire geschiedenis