< Terug naar vorige pagina

Project

Grammaticalisatie en (inter) subjectificatie

Het project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de huidige onderzoeksinspanningen omgaan met (de interactie tussen) de processen van grammaticalisatie (in het structurele domein) en (inter) subjectificatie (in het semantische domein) in taalverandering. Het zal zich richten op drie belangrijke punten: 1) de precieze aard van de semantische veranderingen in subjectificatie en in intersubjectification, en hun relatie met de structurele ontwikkelingen in grammaticalisatie. 2) De teleologie van de processen: zijn grammaticalisatie en (inter) subjectificatie unidirectioneel of niet? 3) De '' scope '' van deze processe: hoe grammaticalisatie en (inter) subjectificatie andere mechanismen van taalverandering, in het bijzonder, naar analogie?

Datum:1 jan 2007 →  31 dec 2011
Trefwoorden:grammaticalisatie
Disciplines:Linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de linguïstiek