< Terug naar vorige pagina

Project

Gezondheidszorg door een service marketing lens: Van ziektegerichtheid tot patiëntgerichtheid (R-8850)

Gezien de toegenomen druk op het gezondheidszorgsysteem, wordt algemeen erkend dat de traditionele ziektegerichte benadering moet evalueren in een patiëntgerichte benadering. Ondanks het wijdverbreide gebruik van de term 'patiëntgerichtheid' ontbreekt een algemeen aanvaardde en conceptueel omvattende definitie van het concept. Dit belemmert niet alleen ons begrip van patiëntgerichtheid, maar een duidelijke definitie is ook een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van het volledige potentieel van patiëntgerichte gezondheidszorg. Vandaar dat het doel van dit project is om een dieper begrip te krijgen van hoe (1) de patiëntgerichtheid te conceptualiseren, (2) te meten en (3) te beheren. De innovativiteit van het project wordt onderstreept door de volgende elementen. Ten eerste gebruiken we een servicemarketinglens om nieuwe inzichten te brengen in een onderwerp dat vooral vanuit het oogpunt van medische of gezondheidswetenschappen is onderzocht. Ten tweede gebruiken we een multi-stakeholderperspectief. Ten derde gebruiken we een aanpak met een gemengde methode, waarbij we kwalitatieve en kwantitatieve methoden combineren. Daarom draagt dit project bij tot theorie en praktijk door (1) een omvattende definitie van patiëntgerichtheid aan te bieden die een significante impact heeft op de huidige en toekomstige gezondheidszorg; (2) een index te ontwikkelen die op geldige wijze patiëntgerichtheid meet en algemeen toepasbaar is; en (3) het vergroten van ons begrip van de organisatorische bouwstenen voor een patiëntgerichte organisatie.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:MARKETING
Disciplines:Marketing