< Terug naar vorige pagina

Project

Gezinshereniging van Turkse migranten in België en Nederland: Een vergelijkende studie van rechtsopvattingen en strategieën in het licht van beleidsevoluties.

Hoe denken Turkse migranten over gezinsherenigingsprocedures? Welke strategieën gebruiken zij om vervoegd te worden door hun familieleden? Hoe gaan ze om met veranderend beleid? Klassiek juridisch onderzoek over gezinshereniging neemt het perspectief van migranten niet mee, terwijl recht en beleid in sociologisch onderzoek slechts een marginale rol spelen.
Dit socio-juridisch onderzoek vertrekt vanuit het perspectief van de migranten als 'gebruikers' van recht en beleid. Het onderzoek zal het inzicht verdiepen in de verbanden tussen beleidskeuzes, wetswijzigingen, percepties van rechten, en strategieën van migranten inzake gezinshereniging. Daartoe zullen de cases van België en Nederland zorgvuldig met elkaar vergeleken worden, met veldwerk in Gent en Amsterdam.

Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2021
Trefwoorden:Turkse migranten, België, Nederland, rechtsantropologie, recht op gezinshereniging
Disciplines:Sociologie van het recht, Metarecht niet elders geclassificeerd, Administratief recht