< Terug naar vorige pagina

Project

Gezien worden. De gegenderde weerstand in de 'publieke' ruimte van Nubische hervestigingen.

Dit project onderzoekt hoe genderrelaties manifest worden in het ontwerp, het gebruik en de representaties van de gebouwde omgeving van gedwongen verplaatste Nubiërs, een Afrikaanse bevolking die herhuisvest werd in 1964, onder een Development-Induced Displacement and Resettlement (DIDR) schema. Daarmee wil het een gereedschapskist ontwikkelen voor ruimtelijke ontwerpers die met gemarginaliseerde gemeenschappen werken. Genderaspecten van dispositie en de architectuur van hervestigingsprojecten zijn beide onderbelicht gebleven in DIDR literatuur. De vrouwen in het bijzonder leden grote verliezen in zowel status als de kwaliteit van hun ruimten. Specifiek de gedwongen verhuis van Nubiërs is onderbelicht gebleven, aangezien het onderwerp ontoegankelijk was voor onafhankelijk onderzoek sinds de jaren '60. Dit onderzoek tracht deze leemte te vullen aangezien het de ruimten van de gedwongen verhuis bestudeert vanuit een genderperspectief. Een enkelvoudige case-study benadering is toegepast, aangezien het onderzoek gebaseerd is op één casus, de Nubische nederzetting Qustul, een middelgrote nederzetting die ook de geboorteplaats van de onderzoeker is. Het onderzoek is geïnformeerd door feministische literatuur en post-positieve epistemologie.Het project gebruikt etnografische methoden voor de dataverzameling en -verwerking, en vooral auto-etnografische methoden die de onderzoeker positioneren als een 'displaced' persoon, een Nubiër en een vrouw. Elke positie laat een andere dataverzameling en –verwerking toe. Tijdens het onderzoek werd geëxperimenteerd met een gereedschapskist die gebruik maakt van participerende observatie, ervaringsgerichte tekeningen en nieuwe mapping methoden om ruimtelijke dynamieken in kaart te brengen die meer gericht zijn op de gegenderde ervaring van de ruimten. Dit onderzoek argumenteert dat ruimten van gedwongen verhuis werken als een instrument van ruimtelijk geweld die gedwongen verhuisde mensen, in het bijzonder vrouwen, achterstelt. Tot nu toe heeft het onderzoek kaarten geproduceerd van de ruimtelijke tactieken die weerstand bieden aan ruimtelijk geweld. Deze kaarten zullen het uitgangspunt vormen van ontologische lessen over de gegenderde productie van de ruimte en de concepten van publieke en private ruimte. Tenslotte zal het resulteren in een morele en tactische gereedschapskist voor architecten, stedenbouwkundigen en planners.
Datum:15 jul 2018 →  14 jul 2019
Trefwoorden:VERPLAATSING, GENDERASPECTEN VAN ONTWIKKELING, URBANISME
Disciplines:Ingenieurswetenschappen in de architectuur, Architectuur, Interieurarchitectuur, Economische geschiedenis, Toegepaste sociologie, Geschiedenis, Architecturaal design, Kunststudies en -wetenschappen