< Terug naar vorige pagina

Project

Gestratificeerde dosering op basis van verhoogde renale klaring voor CEFtriaxon bij patiënten met ernstige buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie: STRADA-CEF-studie.

Dit project beoogt het klinische resultaat en de kosteneffectiviteit van ceftriaxon-therapie te verhogen bij patiënten die op de intensive care (ICU) worden opgenomen met ernstige buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie (sCAP).
Dit zal worden bereikt door gebruik te maken van een eenvoudige strategie voor dosisoptimalisatie, namelijk dosisstratificatie van de standaardbehandeling van 2 g eenmaal daags (d.w.z. elke 24 uur) tot 2 g elke 12 uur bij patiënten met een verhoogde nierfunctie. (d.w.z. verhoogde nierklaring [ARC]). Er is aangetoond dat ARC de grootste oorzaak is van onderblootstelling aan ceftriaxon bij ernstig zieke patiënten. We verwachten dat deze interventie zal leiden tot betere klinische resultaten, zoals een kortere verblijfsduur op de IC. In tegenstelling tot therapeutische medicijnmonitoring, wat momenteel de aanbevolen strategie voor dosisoptimalisatie is voor ceftriaxon bij ernstig zieke patiënten, is onze interventie minder arbeidsintensief en tijdrovend en de dosis aanbeveling is eenvoudig. Het enige hulpmiddel dat nodig is voor deze aanpak is de openbaar beschikbare ARC-voorspeller die zes universeel beschikbare voorspellers gebruikt (geslacht, leeftijd, serumcreatinine, dag vanaf IC-opname en trauma- of hartchirurgiegerelateerde IC-opname). Daarom verwachten we dat de bestudeerde dosisstratificatiestrategie, indien bewezen succesvol te zijn, gemakkelijk kan worden geïmplementeerd, niet alleen in Vlaanderen, maar wereldwijd, inclusief landen met weinig middelen waar ceftriaxon een populair antibioticum is (vanwege de lage kosten en algemene beschikbaarheid). Bovendien zou de kennis die in deze studie is verzameld, kunnen dienen als proof of concept voor vervolgstudies waarin de klinische uitkomsten van (ARC-gebaseerde) dosistherapie worden onderzocht voor optimalisatiestrategieën met andere antimicrobiële middelen bij ernstig zieke patiënten, aangezien is aangetoond dat ARC een belangrijke risicofactor is voor onderblootstelling aan veel antimicrobiële stoffen in een brede ICU-omgeving

Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:community-acquired pneumonia (sCAP), ceftriaxone therapy, ARC predictor
Disciplines:Respiratoire geneeskunde