< Terug naar vorige pagina

Project

Geschiedenis, Ruimte en Erfgoed: een kritische socio-ruimtelijke analyse van de arbeiderswijken in het post-industriële Noord-oost China

Dit onderzoeksproject realiseert een diepte-analyse van drie arbeidersdistricten (genoemd arbeiders-dorpen) in Noordoost-China, gebouwd door de Chinese overheid onder de assistentie van deskundigen uit de Sovjetregering in de periode 1950-1970: de 'Tiexi District’ in Shenyang ', het' FAW arbeiders District in Changchun, en de 'Pingfang Aviation City District’ in Harbin'. In de laatste decennia onderging Noordoost-China -net als andere delen van de zware industriële productiegordel- sinds de economische hervormingen en de openstelling van China een zware terugval. Dit proces heeft geleid tot een verslechtering en verhoogde armoede in de postindustriële zones van Noordoost-China, wat op haar beurt een vervallen stedelijk weefsel en gebouwen veroorzaakte, vooral in de arbeiderswijken. Die districten maken echter deel uit van het kwetsbare erfgoed van China, gebouwd met en voor een gemeenschap die kwaliteiten toevoegde aan het stadsleven en er een identiteit verwezenlijkte. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is (1) om een historisch inzicht te ontwikkelen van de stedelijke en architecturale Sovjet-stijl stadsplanning van die arbeidersdistricten, vooral gerelateerd aan de collectieve ruimtes van het district en (2) om de huidige socio-ruimtelijke praktijken te begrijpen om de macro-achtergrond van de opkomst van arbeidersdorpen in Noordoost-China te onthullen, en hoe sociale activiteiten en het privé-leven in een dergelijke collectieve ruimte plaatsvinden. Het project zal onderzoeken hoe deze kennis kan worden geprojecteerd op innovatieve regeneratiestrategieën van deze districten op basis van verslechteringsevaluatie, waarde-beoordeling en het hergebruikspotentieel van de bestaande arbeidersdistricten met het oog op toekomstige ontwikkeling van duurzame wijken.

Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:architecture, heritage, urban regeneration
Disciplines:Architectuur niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project