< Terug naar vorige pagina

Project

Genoombrede sequentieanalyse voor diagnose, surveillance and behandeling van TB: een pragmatische studie (WGS-TB-DIAG)

Het innoverende doel van het onderzoek is de bewijzen genereren voor het ontwikkelen van een beleid voor genoom-sequentieanalyse in routine diagnostiek van tuberculose, surveillance van tuberculose en geïndividualiseerde behandeling van patiënten met drugresistente tuberculose in Vlaanderen (en de rest van de wereld). Om dit doel te bereiken, zullen we 3 belangrijke wetenschappelijke doelstellingen nastreven:
Wetenschappelijke doelstelling 1: De haalbaarheid en aanvaardbaarheid voor het klinisch laboratorium bepalen van een workflow op basis van genoom-sequentieanalyse en de kost ervan vergelijken met de standaard workflow.
Wetenschappelijke doelstelling 2: De haalbaarheid en aanvaardbaarheid bepalen van een genoom-sequentieanalyse gedreven strategie voor de geïndividualiseerde behandeling van patiënten met drugresistente tuberculose in Vlaanderen; en de kosten en effectiviteit ervan vergelijken met de huidige zorgstandaard.
Wetenschappelijke doelstelling 3: Bepalen in welke mate het gebruik van genoom-sequentieanalyse -gebaseerde fylogenie het inzicht in de dynamiek van tuberculose-transmissie vergroot in vergelijking met de huidige standaard in Vlaanderen.
Datum:1 okt 2018  →  Heden