< Terug naar vorige pagina

Project

Genetische en neurobiologische mechanismen die betrokken zijn bij het verband tussen traumatische gebeurtenissen in de kindertijd en psychiatrische stoornissen.

Ernstige traumatische ervaringen in de kindertijd hangen sterk samen met een aantal psychiatrische stoornissen. Deze ervaringen kunnen emotionele of fysieke verwaarlozing omvatten, evenals emotioneel, fysiek of seksueel misbruik. Een zeer belangrijke kwestie is dat niet elke blootgestelde persoon een psychiatrische stoornis ontwikkelt, wat aangeeft dat er verschillen zijn in de mate waarin verschillende mensen kwetsbaar zijn. Het is waarschijnlijk dat ten minste een deel van deze kwetsbaarheid kan worden verklaard door genetische factoren. Een tweede probleem dat moet worden onderzocht, is via welk proces jeugdtrauma het risico op psychiatrische stoornissen verhoogt. Het is bekend dat jeugdtrauma een aantal veranderingen in de hersenen veroorzaakt, maar hoe deze veranderingen kunnen leiden tot een verhoogd risico op psychiatrische stoornissen is onbekend. Dit project beoogt twee belangrijke vragen te beantwoorden: 1) welke genen beïnvloeden de mate waarin mensen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychiatrische symptomen na sociaal ongunstige ervaringen ?; en 2) beïnvloeden bepaalde hersenveranderingen bij volwassenen die tijdens hun kinderjaren aan traumatische ervaringen zijn blootgesteld, de mate waarin zij hun omgeving beoordelen, en kan dit de ontwikkeling van psychiatrische symptomen verklaren?

Datum:1 okt 2015  →  30 sep 2020
Trefwoorden:trauma
Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen