< Terug naar vorige pagina

Project

Genetische diversiteit van het rotavirus bij vleermuizen en de aanwezigheid van andere enteropathogenen in doorbraakgevallen van rotavirusvaccins of patiënten met van vaccin afgeleide rotavirusstammen

Voor mijn doctoraatsproject zal ik me concentreren op de rotavirus genetische diversiteit en impact van massavaccinatie in België. Rotavirussen zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaken van gastro-enteritis en twee orale, levend verzwakte vaccins maken deel uit van nationale immunisatieschema's in België. Het is van cruciaal belang om de genotype-verdeling van de wild-type stammen te controleren, omdat massavaccinatie selectieve druk kan induceren en nieuwe rotavirusstammen op wereldwijde schaal ontstaan en zich snel verspreiden. Het is ook cruciaal om de doorbraakgevallen te inspecteren en de 'echte' doorbraakgevallen te onderscheiden van een andere gastro-enteritis die virale ziekteverwekker (s) veroorzaakt, zoals norovirus en astrovirus, om de werkzaamheid en efficiëntie van het vaccin accuraat te beoordelen. Bovendien moet ook de potentiële circulatie van de van vaccins afgeleide stammen in de menselijke populatie worden gecontroleerd; aangezien vaccin-afgeleide stammen een mogelijkheid hebben om niet-gevaccineerde baby's te infecteren. Een ander belangrijk aspect van de volksgezondheid is dat rotaviruses een zoönotisch potentieel hebben; zo moeten zoogdier- en vogelstammen continu worden gecontroleerd. In deze studie zullen we rotavirus-surveillance gebruiken om te rapporteren over de genotype-verdeling in België in het laatste decennium, na grootschalige vaccinatie. We zullen NGS gebruiken om de genotype-constellaties van doorbraakstammen te bepalen, de verworven mutaties en herplaatsingsgebeurtenissen in vaccinstammen te karakteriseren. We zullen proberen de echte etiologie te onderzoeken door te zoeken naar andere potentiële virale pathogenen die gastro-enteritis kunnen veroorzaken. We zullen ook nieuwe rotavirussequenties in vleermuizen verkennen, mogelijk bij andere zoogdieren en vogelsoorten, en licht werpen op de genetische evolutie van het rotavirus en betere virusbewaking bieden.

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Rotavirus, Epidemiology, Vaccination
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde
Project type:PhD project