< Terug naar vorige pagina

Project

Generatieconflicten: gezins- en familierelaties in de laatmiddeleuwse Lage Landen

De meeste historici zijn het eens dat adolescentie ook in de middeleeuwen een erkend levensstadium was. Over hoe dit levensstadium er precies uitzag en wat kenmerkend was voor de relaties tussen jongeren en hun ouders zijn onderzoekers minder eensgezind. Terwijl sommigen stellen dat het gezin uitermate patriarchaal georganiseerd was, argumenteren anderen net dat jongeren over een opmerkelijke graad van onafhankelijkheid beschikten, toch in de stad. Mijn project wil dit debat oplossen door familiale conflicten en interacties tussen generaties te onderzoeken in de laatmiddeleeuwse Lage Landen. Eerder onderzoek focuste steeds op ofwel de economische mogelijkheden van stedelijke vrouwen of op middeleeuwse, prescriptieve visies op het gezin en de familie. Dit project overstijgt de tekortkomingen van eerder onderzoek door na te gaan welke vormen adolescentie en relaties tussen generaties aannamen, voor zowel mannen als vrouwen, in verschillende sociale kringen, in een stedelijke en een rurale samenleving. Hiervoor gebruik ik verschillende juridische bronnen die licht werpen op de dagdagelijkse praktijk.
Datum:15 dec 2020 →  31 okt 2021
Trefwoorden:family, adolescence, law and litigation, conflict management, patriarchy
Disciplines:Middeleeuwse geschiedenis