< Terug naar vorige pagina

Project

Gen therapeutische interventie tijdens ex vivo long perfusie als een platform voor het moduleren van menselijke longziekte

Longtransplantatie (LTx) is de meest effectieve therapie om patiënten met een ernstige longziekte te behandelen. LTx gaat echter gepaard met een laag overlevingspercentage. Primaire greffe-dysfunctie (PGD) is een ernstige vorm van acute longschade na LTx en is een van de hoofdoorzaken van de lage overleving. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt in het inzicht in de risico's en mechanismen van PGD, is er nog steeds geen effectieve behandeling. Ex-vivo longperfusie (EVLP) houdt de donorlongen in een fysiologische en metabole toestand en biedt een uniek platform om behandelingsinterventies aan te bieden om PGD te voorkomen. Met een CRISPR-gebaseerde genoom-editing strategie, willen we het potentieel van het uitschakelen van PGD-gerelateerde genen (bv. IL-6) tijdens EVLP bestuderen. In dit doctoraatsonderzoek zullen twee verschillende ‘delivery vehicles’ onderzocht worden om de CRISPR-Cas9 machinerie efficiënt maar tijdelijk in de cellen van de long te introduceren: adeno-geassocieerde virale (rAAV) vectoren en Virus-Like Particles (VLPs). Na in vitro optimalisatie van de delivery, door middel van reporter-gen expressie, trachten we na te onderzoeken of CRISPR-Cas9 gen knock-out (gericht tegen een PGD-gen van belang) de ernst van PGD kan verminderen, zowel in vitro als in vivo.

Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:Gene Therapy, Respiratory Medicine
Disciplines:Moleculaire geneeskunde, In vitro testen, Respiratoire geneeskunde, Pathofysiologie, Moleculaire fysiologie
Project type:PhD project