< Terug naar vorige pagina

Project

Gemeenschappelijke grond vinden: living labs om natuurbehoud te koppelen aan het levensonderhoud van plattelandsgemeenschappen in het westelijke Usambara-gebergte, Tanzania (LiveLabLink)

Dit project is gericht op het bestrijden van ongebreidelde ontbossing en landdegradatie in de Usambara-bergen door de capaciteit van SEKOMU te verbeteren om vraaggestuurd onderzoek te doen, waarbij bosherstel wordt gekoppeld aan verbeterde bestaansstrategieën. Daartoe beoogt het voorstel de oprichting van vijf ‘living labs’ op lokale schoolterreinen, die elk bestaan uit een gemeenschappelijk tuinbouwexperiment, een proefproject voor niet-hout bosproducten en een gemengde landbouwproef met de gemeenschappelijke tuinbomen. Dergelijke onderzoeksinfrastructuur is schaars in Tanzania en niet aanwezig in de Eastern Arc Mountains, die heel verschillend zijn in klimaat en bodem in tegenstelling tot de intensiever bestudeerde systemen op basalt. Het project beoogt bovendien het onderzoek en de outreachcapaciteit te versterken. Het is een samenwerking tussen KU Leuven, UAntwerpen en SEKOMU en brengt expertise samen over verschillende aspecten van bosecologie, bodemkunde, agronomie en zuivelproductie. De verwachte resultaten zijn gebruiksklare onderzoekskavels, databases, procedures en digitale tools en een projectvoorstel voor verder onderzoek

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:forest rehabilitation, Eastern Arc Mountains(Tanzania), living labs
Disciplines:Bosbescherming, Bodemecologie