< Terug naar vorige pagina

Project

Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling - uitvoering onderzoeksagenda platteland

Dit project bevindt zich op het kruispunt van voorgaande uitgangspunten. We willen bestaande theoretische kaders uit de rurale sociologie inzetten om een methodiek te ontwikkelen die de gebruikers helpt in het bepalen van een actiegerichte strategie voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. Het acroniem IMAGO refereert hiernaar: geIntegreerde Methodiek voor Actiegerichte GebiedsOntwikkeling. Deze methodiek moet lokale actoren, samen met verschillende beleidsactoren, in staat stellen om te komen tot concrete acties en instrumenten om hun gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën en visies te ontwikkelen en uit te voeren.

Datum:10 nov 2014  →  9 nov 2016
Trefwoorden:actiegerichte gebiesontwikkeling
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Productie van landbouwdieren, Productie van landbouwgewassen, Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen