< Terug naar vorige pagina

Project

Geïntegreerde evaluatie van de energieprestaties van gebouwen

Onze gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 % van ons gezamenlijk energiegebruik, meer dan elke andere sector. Ze herbergen een enorm potentieel om energie te besparen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Beleidsmakers leggen dan ook alsmaar strengere eisen op aan hun ontwerpenergieprestatie. Meerdere studies tonen echter aan dat de werkelijke energieprestatie van het uiteindelijk opgeleverde gebouw hier gevoelig van kan verschillen. We weten vandaag weinig over de werkelijke kwaliteit van onze gebouwen, laat staan over de individuele impact van isolatiekwaliteit, systeemefficiëntie en gebruikers. Het voornaamste doel van het huidige project is dan ook de nodige tools te ontwikkelen die de impact van deze factoren betrouwbaar inschatten en gerichte, werkbare feedback aanreiken. Op wetenschappelijk vlak willen we de methodes verfijnen waarmee we de verschillende parameters die de energieprestatie van een gebouw bepalen inschatten. Op technologisch vlak willen we het prototype dat we ontwikkeld hebben verder uitbouwen tot een volwassen meet-, test- en analysetool, dat een uitgebreide set aan compatibele sensoren en actuatoren integreert, geautomatiseerde analyses ter beschikking stelt en de gebruikers inzicht geeft in hun data en resultaten. In het kader van het huidige project concentreren we ons op Energy Service Companies (ESCOs). Zij kunnen meteen gebruik maken van onze tool om de energieprestatie van gebouwen voor en na renovatie in te schatten. Bovendien zal de samenwerking met hen nieuwe inzichten verschaffen en het onderzoek ten goede komen.
Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:buildings, insulation quality, energy performance, performance gap, compliance checking
Disciplines:Conservatie- en restauratietechnieken