< Terug naar vorige pagina

Project

Geïntegreerd longitudinaal onderzoek naar de etiologie van CAM deformatie en de associatie met femoroacetabulaire botsing.

Femoroacetabulair impingement (FAI) is een veel voorkomend

klinisch probeem waarbij er een abnormaal contact optreedt tussen

het dijbeen en de heupkom. Bij intensieve, meestal nog jonge,

mannelijke sportbeoefenaars lijkt dit probleem verband te houden

met een beenderige aanwas op de heupkop, een zogenaamde CAM.

Dit geeft dan aanleiding tot pijnklachten maar kan op termijn zelfs

leiden tot vroegtijdige artrose. De oorzaak van die botaanwas zelf,

noch hoe heupimpingement daar dan uit onstaat, is echter

onvoldoende gekend. Met het oog op preventie en betere

behandeling probeert dit project deze onderliggende mechanismen

beter te gaan begrijpen. Daartoe zal voor de eerste maal langdurig

gedetailleerde biomechanische evaluaties van bewegingspatronen

gecombineerd worden met geavanceerde medische beeldvorming en

klinische evaluaties, en dit binnen een groep met een gekend hoog

risico op het ontwikkelen van een CAM botaanwas, zijnde jonge preprofessionele

voetballers. Bevindingen binnen deze groep zullen dan

bijkomend vergeleken worden met gelijkaardige analyses uitgevoerd

bij patiënten met FAI. Dit onderzoek kan zo een basis vormen om

(sport-specifieke) trainingsschema’s op te stellen ter preventie van

FAI, maar ook om de eigenlijke behandeling en de revalidatie

achteraf meer patiënt-specifiek en op een meer geinformeerde

manier te gaan definiëren.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:biomechanics, orthopaedics,
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
Project type:PhD project