< Terug naar vorige pagina

Project

Geïntegreerd beheer van natuurlijke hulpbronnen in drylands - een case studie van Laikipia East provincie Kenia (01W02816)

Conserveringslandbouw en geïntegreerd bodemvruchtbaarheidsbeheer zijn benaderingen die verondersteld worden de bodemgezondheid en gewassenopbrengsten te verbeteren. Welke van de twee benaderingen voorop dient te staan bij implementatie en welke piste er dient te worden gevolgd staat nog ter discussie. Dit voorstel is bedoeld om hierop een antwoord te bieden via veldproeven

Datum:1 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:geïntegreerd bodemvruchtbaarheidsbeheer, Conserverings landbouw, gewasopbrengsten, bodemgezondheid
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling