< Terug naar vorige pagina

Project

Gehypofractioneerde ablatieve focale microboost voor prostaatkanker.

Het onderzoeksproject, gefocust op prostaatkanker, bekijkt de uitvoerbaarheid en veiligheid van een geïntegreerde focale boost op de macroscopische tumor gecombineerd met SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy) aan de gehele prostaat, in het kader van de fase II hypo-FLAME studie. In extreme hypofractionatie, met ablatieve fractie dosisniveaus, zullen de ruimtelijke aspecten van de dosisdepositie in grote mate de biologie van het sparen van omliggend gezond weefsel, gebaseerd op toediening in kleine fracties, overstemmen. De hoge dosis moet beperkt worden tot enkel het doelvolume alleen. Dit vereist een uiterst hoge nauwkeurigheid en een scherp ruimtelijk onderscheid met dosisdepositie tussen het doelvolume en normaal weefsel. Om een veilige toediening van de behandeling toe te laten van SBRT prostaat in de studie, zal de intra-fractie prostaatbeweging gevolgd worden en technieken van adaptieve radiotherapie worden ontwikkeld. Een focale boost behandelingsplanning, dewelke de dosis aan bepaalde subregios in de prostaat verder kan escaleren, met vergelijkbare blootstelling en toxiciteit van omliggend weefsel als bij de conventionele homogene bestraling van de gehele prostaat, kan een voordeel bieden naar lokale tumorcontrole. Extreme hypofractionatie in prostaatkanker zorgt eveneens voor een biologische dosisescalatie door de hogere fractiedosis en lagere totaaldosis. Bovendien zal het reduceren van typisch 38 dagelijkse fracties van 2 Gy naar 5 wekelijkse hoge dosis fracties een verhoogde efficiëntie en lagere kost opleveren naar gebruik van middelen, en verbetert het het comfort voor de patiënt.
Datum:1 jan 2016 →  31 dec 2019
Trefwoorden:tumor tracking, intra-fraction prostate motion, FLAME, Prostate SBRT, focal boost