< Terug naar vorige pagina

Project

(G)een weg terug? Een etnografisch onderzoek naar praktijken van gedwongen verwijdering in vreemdelingendetentiecentra. (FWOTM812)

De gedwongen verwijdering van irreguliere migranten is een centraal onderdeel van het Europese immigratiebeleid geworden. Hoewel wettelijk vastgelegd als een laatste redmiddel, is administratieve detentie in de praktijk in de praktijk een belangrijk instrument om de gedwongen verwijdering van illegale migranten te vergemakkelijken. Schaars internationaal criminologisch onderzoek illustreert het hybride karakter van vreemdelingenbewaring: hoewel het administratief van aard is als instrument van migratiecontrole, bevat het strafelementen die het in een 'gevangenisachtige' instelling veranderen. Om inzicht te krijgen in de aard en de implicaties voor betrokkenen, is theoretisch en empirisch onderzoek naar vreemdelingenbewaring in België nodig. Dit onderzoek, over de dwarsdoorsnede tussen penologie en migratiestudies, heeft tot doel deze leemte te vullen door de organisatie van gedwongen verwijdering en het dagelijks leven in vreemdelingendetentie te bestuderen. Om geforceerde verwijderingspraktijken volledig te begrijpen, zullen meerdere gezichtspunten in aanmerking worden genomen, aangezien zowel het perspectief van irreguliere migranten die worden onderworpen aan vreemdelingenbewaring als het perspectief van verschillende vreemdelingendetentiepersoneelsleden (gouverneurs, opvoeders, maatschappelijk werkers en beveiligingspersoneel) zullen worden bestudeerd . Uitgebreid etnografisch veldwerk zal worden uitgevoerd in twee immigratiecentra en een multimethodeontwerp inclusief observaties, diepte-interviews met migranten die worden onderworpen aan immigratiedetentie en focusgroepen met personeelsleden zullen worden gebruikt om ons onderzoeksdoel te bereiken.
Datum:1 okt 2016 →  30 dec 2020
Trefwoorden:detention centres, forces removal, criminology
Disciplines:Criminologie niet elders geclassificeerd