< Terug naar vorige pagina

Project

Gedragssequenties in gezinsinteracties: een dynamische netwerkbenadering voor binaire tijdreeksen

Micro-processen in gezinsinteracties zijn belangrijke drijfveren van de ontwikkeling en (re-) adaptatie van kinderen. Om de dynamieken van deze interactiepatronen in moment-tot-moment uitwisselingen tussen ouders en kinderen te bestuderen, ontwikkelden we JacNet. Deze data-analytische benadering kwantificeert de relatieve frequentie van gedragingen alsook hun samenhang over de tijd en visualiseert ze in een inzichtelijke netwerkfiguur. In dit voorstel willen we deze benadering uitbreiden naar processen die uit verschillende stappen bestaan en een test ontwikkelen die de sterkte van de samenhang tussen verschillende gedragingen rechtstreeks vergelijkt. Verder willen we ook oplossingen geven om met hoge dimensionaliteit en niet-stationariteit van de tijdsreeksen om te gaan. Om onze methoden breed beschikbaar te maken, zullen we ook uitbreiden naar event-gebaseerde gegevens en gemakkelijk hanteerbare software ontwikkelen.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:dynamic network, family interactions, binary time series, micro-coded data
Disciplines:Statistiek en data-analyse