< Terug naar vorige pagina

Project

Gecombineerde experimentele en computationele studie van de rol van connexine hemikanalen in het ontstaan van cardiale ritmestoornissen. (3F008015)

Ventrikelfibrillatie vormt één van de belangrijkste doodsoorzaken in de industriële wereld. Inzichten in aritmogenese zijn echter nog beperkt. Dit project onderzoekt de rol van Cx43 hemikanalen in ontstaan, evolutie, onderhoud en terminatie van ventriculaire ritmestoornissen via een gecombineerde experimentele en computationele aanpak. Het project tracht ook de rol van Cx43 hemikanalen als potentieel therapeutisch doelwit in de behandeling van ritmestoornissen te bepalen.

Datum:1 okt 2015  →  30 sep 2019
Trefwoorden:connexine hemikanalen, cellulaire elektrofysiologie, systeembiologie, cardiologie, ritmestoornissen
Disciplines:Biofysica, Andere paramedische wetenschappen, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Computertheorie, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Andere translationele wetenschappen, Computer hardware, Scientific computing, Laboratoriumgeneeskunde, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Regeneratieve geneeskunde, Verpleegkunde, Andere basiswetenschappen, Cardiale- en vasculaire geneeskunde, Fysiologie, Andere gezondheidswetenschappen