< Terug naar vorige pagina

Project

GEAR: Brusselse Alliantie voor de Valorisatie van Leveronderzoek (B-Liver): Valorisatie van de levercelbiologie en toxicologie-expertise aan de VUB via een consortium gericht op levertherapie, patiënt- en consumentenveiligheid (IOF3013)

De lever is van essentieel belang voor de menselijke gezondheid. Het reguleert ondermeer de cholesterol- en vethuishouding, en de afbraak van lichaamsvreemde, potentieel toxische stoffen (xenobiotica), waaronder geneesmiddelen. Veranderingen in biologische processen die plaatsgrijpen in levercellen hetzij door genetische factoren, door blootstelling aan pathogenen of zelfs door een ongezonde levensstijl, kunnen dus ernstige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Leverpathologieën dragen dan ook aanzienlijk bij tot de globale morbiditeit en sterftecijfers. Zo sterven er momenteel elk jaar ongeveer 70.000 Europese burgers aan een chronische leverziekte, een cijfer dat naar verwachting nog zal stijgen omwille van de groeiende wereldwijde epidemie van obesitas gerelateerde morbiditeiten. Kennis van de diversiteit en omvang van leverpathologieën, zowel door genetische overerving of geïnduceerd (in reactie op toxische stoffen of ongezonde levensstijl) is noodzakelijk om te weten hoe ze vermeden of behandeld kunnen worden. Dit doel vereist de implementatie van i) innovatieve in vitro modellen die het mogelijk maken om humane levercelbiologie en toxicologie te voorspellen, en ii) flexibele op levergerichte technologieën waarrond nieuwe therapeutische strategieën uitgewerkt kunnen worden. Industrieën waarin deze technologieën geïmplementeerd kunnen worden dienen zich ook te houden aan / te reageren op maatschappelijke factoren, waaronder de wetgeving die proefdiervrij onderzoek aanmoedigt; een aspect dat ook door het bredere publiek wordt gedragen. De translatie van celbiologisch, pathologisch evenals toxicologisch everonderzoek in deze context, naar implementeerbare en impactvolle resultaten voor zowel de industrie als de samenleving, vormt de kern van de Brusselse Alliantie voor de Valorisatie van Leveronderzoek (B-Liver).
De missie van B-Liver is gebaseerd op bestaande expertise van het consortium in het domein van levercelbiologie, pathologie en toxicologie, en die uitbreiding mogelijk maakt naar nieuwe, meer risicovollere innovaties op het gebied van levertherapie en diagnostiek. Op basis van de uiteenlopende expertise van de consortiumpartners, stellen we drie valorisatielijnen voor, die horizontale platforms vertegenwoordigen van zowel bestaand onderzoek als nieuwe ontwikkelingen binnen het onderzoek over het consortium heen:
1) HepaSCREEN: Exploiteren van een verscheidenheid van op lever gebaseerde in vitro modellen, die verschillende celtypes omvatten, bekomen uit meerdere bronnen, in verschillende configuraties, met als gemeenschappelijk doel betere in vitro modellen en middelen te ontwikkelen voor de predictie van toxiciteit en ziekte, en om nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen voor leverpathologie.
2) EvoMED: Hier streeft het B-Liver consortium ernaar om, over de gekende marktfactoren heen, een nieuwe lijn van innovatieve technologieën uit te bouwen die specifieke, nog niet geïdentificeerde niches op het gebied van erfelijke metabole aandoeningen kunnen invullen. 3) Volksgezondheid en 3R-alternatieve methoden: De toxicologie en 3V-aspecten (Vervanging, Vermindering, Verfijning) van de activiteiten van het consortium hebben ook een maatschappelijke impact. Het waarborgen van de veiligheid voor zowel patiënten als consumenten, naast het voldoen aan de regelgeving hieromtrent, liggen aan de basis van de volksgezondheidsaspecten van B-Liver. Hier streven we naar een gestructureerde accentuering van bestaande expertise en gevestigde valorisatiekanalen die zowel economische als maatschappelijke impact ondersteunen.
Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:liver, cell biology
Disciplines:Moleculaire en celbiologie niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject