< Terug naar vorige pagina

Project

Gastheer-symbiotische microbiële gemeenschap interactie en adaptatie tegen omgevingsstress in de watervlo Daphnia.

Elk organisme is gastheer voor een diverse en dynamische symbiotische microbiële gemeenschap (SMG). De brede reeks genotypen die door SMG's worden aangeboden en hun vermogen om snel aan te passen aan nieuwe condities, gecombineerd met gastheercontrole over de microbiota, kan helpen om de gastgezondheid te maximaliseren. Verder zijn de aard en de uitkomst van deze symbiotische interacties vaak contextafhankelijk. Met behulp van blootstelling aan giftige stoffen van natuurlijke en antropogene oorsprong als belangrijke milieupressor en de watervlo Daphnia, willen we hier de interactie tussen gastgenotype (G), milieu (M) stress en GxM-interacties op SMG's onderzoeken. Via gestandaardiseerde cohort life table experimenten zullen we kloon sets van axenic Daphnia blootstellen aan diverse natuurlijk voorkomende microbiële gemeenschappen en toxische stress om te ontrafelen wat de rol van de SMG in gastheer aanpassing, aan deze stressors, is. We streven ernaar om te onderzoeken wat de impact van de SMG en stress-geïnduceerde veranderingen in de SMG op gast-parasiet interacties is. Het is op dit moment niet bekend hoe milieu-stress invloed heeft op symbiotische microbiota- en host-SMG-interacties of wat de gevolgen van SMG's zijn voor aanpassing in natuurlijke ecosystemen. Als onze studie sterke associaties tussen SMG's en de onderzochte stressoren toont, kan het evolutionaire paradigma veranderen, in de zin dat de eenheid van selectie misschien niet alleen het gastheergenoom is. Het unieke perspectief van onze studie is dat we dit in vivo en in real-time kunnen onderzoeken. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in hoe gastheren en hun SMG's kunnen functioneren in natuurlijke ecosystemen. Inzicht in hoe milieuverandering en gastheer genotype SMG's beïnvloeden, en uiteindelijk de prestaties van de gastheer, is essentieel voor verschillende gebieden, variërend van ecologie en evolutie tot ecotoxicologie, conserveringsbiologie en medicijnen.

Datum:1 jan 2013  →  31 dec 2016
Trefwoorden:Interactie, Adaptatie, Watervlo, Daphnia
Disciplines:Ecologie, Omgevingswetenschappen en management, Andere omgevingswetenschappen