< Terug naar vorige pagina

Project

Functioneren van Ecosystemen en hun Interacties met Klimaatverandering.

Ecosystemen leveren veel diensten aan de maatschappij. Het begrijpen van hun functioneren is dan ook cruciaal om accurate projecties te kunnen maken van toekomstig klimaat en voedselproductie, alsook om een duurzaam beleid te kunnen ontwikkelen. Dit voorstel heeft daarom tot doel wetenschappelijke doorbraken te realiseren die kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de processen die bepalend zijn voor ecosysteemdiensten en -functioneren. Het overkoepelende lange-termijn doel is dan ook om ecosysteem-functioneren voldoende te begrijpen zodat we, samen met modelleergroepen, betere projecties van toekomstige ecosysteemdiensten en klimaat kunnen maken. Prioriteit wordt gegeven aan de volgende vier onderzoekspijlers:1) Kwantitatief inzicht in de allocatie van plantenkoolstof naar groei, ademhaling en nutriƫntenopname;2) Beter inzicht in- en betere metingen van biomassaproductie;3) Beter inzicht in bodemkoolstofprocessen en koolstofsequestratie;4) Beter inzicht in de spatiale en temporele variatie van broeikasgasbalansen.De focus van dit project ligt op de invloed van 'Global Change', inclusief klimaatverandering en veranderende chemische samenstelling van de atmosfeer, op ecosysteemprocessen en -functioneren. De Methusalemhouder aan de Universiteit Hasselt zal waar mogelijk en waar relevant betrokken worden bij het ontwikkelen van gemeenschappelijke onderzoekslijnen.
Datum:1 jun 2016 →  Heden
Trefwoorden:ECOLOGIE, GLOBALE VERANDERING, KLIMAAT
Disciplines:Ecologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen