< Terug naar vorige pagina

Project

Functie en post-translationele regeling van het PP2A methylesterase PME-1 in het cellulaire antwoord op stress condities

Onze specifieke doelstellingen zijn: (1) het identificeren van stress-geïnduceerde PME-1 fosforylatieplaatsen en (2) stroomopwaartse kinasen; (3) om de gevolgen van PME-1 fosforylering op PME-1 en PP2A functie in vitro en in gestresste cellen te analyseren; (4) om vast te stellen hoe PME-1 (fosforylering) stressreacties beïnvloedt in glioma en baarmoederkankercellen; (5) om te bepalen of farmacologische remming van PME-1 of stress-geïnduceerde PME-1-kinasen deze kankercellen gevoelig kan maken voor de toegepaste spanningen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Posttranslational modifications
Disciplines:Proteïnen